RUSSELL BEDFORD WEBSITE

სიახლეები

ხუთი გაკვეთილი აშშ-ს ბოლო საგადასახადო ციკლიდან

ოქტომბერი 2019


როდესაც წელს აშშ-ს გადამხდელებმა შეიტანეს საგადასახადო დეკლარაციები, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი მნიშვნელოვან საგადასახადო რეფორმას განიხილავდნენ 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. გადასახადების შემცირების და ვაკანსიების შესახებ კანონი 2017 წელს გადაიხედა, კერძოდ რამდენად იბეგრება ფიზიკური პირები და ბიზნესი. საგადასახადო დეკლარაციების შესახებ კანონის ამოქმედებამ და იმან, თუ როგორ იმოქმედებს კანონი ჩვენს კლიენტებზე  პრობლემები წარმოქმნა. ამ სტატიაში განვიხილავთ ჩვენს სასწავლო საუკეთესო ხუთეულს.

საგადასახადო დაკავების ცხრილები

IRS-მა შეცვალა ფედერალური საგადასახადო დავალიანების ცხრილი, რათა ასახულიყო შემცირებული საგადასახადო განაკვეთები, რომელიც მოქმედებდა 2018 წელს. მაგრამ პრობლემა შეიქმნა: ცხრილებში არ იყო გათვალისწინებული სხვა ცვლილებები კანონმდებლობაში, მათ შორის უფრო მაღალი შემოსავლის მქონე პირების მიერ საგადასახადო გამოქვილების შემცირებაზე. ბევრმა გადაიხადა არასაკმარისი გადასახადები და შეექმნა მოულოდნელი და მნიშვნელოვანი საგადასახადო გადასახადები.

თუ გსურთ თავიდან აიცილოთ გაუთვალისწინებელი გადასახადები საჭიროა მჭიდრო კონტაქტი თქვენს კონსულტანტთან, რათა შეამციროთ გადასახადები და განსაზღვროთ შესაბამისი ფედერალური გადასახადის დაკავება.

კვალიფიციური ბიზნესის შემოსავალი (QBI)

წლევანდელ ერთ-ერთი ყველაზე განხილვად თემას წარმოადგენდა 20% -იანი გამოქვითვა კვალიფიციური ბიზნესის შემოსავლისთვის (QBI). მხოლოდ 2018 წლის ზაფხულში მივიღეთ მეტი ინფორმაცია ამ მომსახურების სახეებთან დაკავშირებით. ამასთან, კანონი კვლავ არ არის განსაზღვრული და ჩვენ ველოდებით შემდგომ მითითებებს. QBI- ის მაქსიმალურ გამოყენებაში ჩართულობის წინასწარ დაგეგმვა ეფექტური იყო, ვინაიდან ჩვენმა ბევრმა მომხმარებელმა უკვე ისარგებლა ახალი გამოქვითვის სისტემით.

მეორეს მხრივ, ჩვენ დავინახეთ საგადასახადო ანგარიშგების მნიშვნელოვანი შეფერხება პარტნიორობისა და S- კორპორაციების მხრიდან, რომლებიც ეწევიან ბიზნესს, რომელსაც შეუძლია QBI წარმოქმნას. ასევე ხეჩ ფონდების წინაშე მდგარ სირთულეებთან დაკავშირებული QBI– ების საკმაოდ რთული მოთხოვნები. ჩვენ ველით, რომ ზოგიერთ K1-ს ახსენებენ აქციონერთა და პარტნიორების შემოსავლის შესახებ, რომელიც მოგვიანებით 2019 წლის ზაფხულში კიდევ გამოჩნდა.

გადასახადების გამოქვითვის პრეტენზიის შემცირება

2018 წლის საგადასახადო წლისთვის, სტანდარტული გამოქვითვა გაიზარდა 12,000 აშშ დოლარამდე მარტოხელა აპლიკანტებისათვის და 24,000 აშშ დოლარამდე დაქორწინებულებისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ არსებობს 10,000 აშშ დოლარის ლიმიტი შემოსავლისა და უძრავი ქონების გამოქვითვაზე და ასევე გაუქმდა სხვადასხვა ნივთის გამოქვითვების პრაქტიკა, მრავალი გადასახადის გადამხდელის სტანდარტული გადასახადების შემცირება უფრო მაღალია, ვიდრე დასაშვები გამოქვითვა. გადასახადის გადამხდელები აღმოჩნდნენ სიტუაციაში როდესაც სტანდარტული გამოქვითვა შეიძლება უფრო მომგებიანი იყოს მოკლევადიან პერიოდში. შექმნა სიტუაცია როდესაც გადასახადის გადამხდელებმა უნდა უკეთესად დაგეგმონ საგადასახადო გამოქვითვები, რათა მიიღონ გადასახადების შემცირების მაქსიმალური სარგებელი.

 

შეტყობინებების ზრდა

ჩვენი კლიენტები ახლა იღებენ საგადასახადო შეტყობინებებს როგორც IRS- დან, ასევე ილინოისის საგადასახადო დეპარტამენტიდან და ჩვენი ადგილობრივი საგადასახადო სააგენტოდან. ჩვენი რჩევა არის არ ავყვეთ პანიკას, ამ შეტყობინებების უმეტესობა აჩვენებს არასწორ გამოქვითვას ან კრედიტს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ შეტყობინება სწორია; საგადასახადო ორგანოები უბრალოდ ითხოვენ დამატებით ინფორმაციას. თუ ასეთ შეტყობინებას მიიღებთ, გაუგზავნეთ თქვენს საგადასახადო მრჩეველს, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს საჭირო ინფორმაცია თქვენი საგადასახადო მდგომარეობის მხარდასაჭერად და დააფიქსიროთ აშკარა ანაზღაურება.

PIN-ის დაცვა თაღლითობისგან

სამწუხაროდ, თაღლითობის რაოდენობა იზრდება და საგადასახადო დეკლარაციაც არ არის გამონაკლისი. როგორც დამატებითი თავდაცვის მექანიზმი, IRS– მ დანიშნა დაზარალებული გადასახადის გადამხდელთა ექვსნიშნა (IP) PIN ციფრების ბოროტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად სოციალური დაზღვევის თაღლითობის ფედერალურ საშემოსავლო გადასახადებში. მიუხედავად იმისა, რომ მარტივია დასვენება სხვა საგადასახადო სეზონის ბოლოს, მნიშვნელოვანია სწავლის რეჟიმის შენარჩუნება და მომზადება მომავალი წლისთვის.